úřední e-deska

náš znak

naše logo

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
kontakty
zastupitelstvo
povinné informace
úřední hodiny
knihovna
dokumenty
GDPR
územní plán
Tuřanský měsíčník
školství
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

fotogalerie

Mikulášská show

Rozsvěcení vánočního stromu

Posvícení

Pouť

Máje

Den dětí
 

 

povinné informace


Kontaktní a identifikační údaje

Oficiální název:

Obec Tuřany

Adresa:

Tuřany 10, 273 79

Starosta obce : Jiří Pospíšil 

Telefon:

312 527 622      mobil: 724 181 271

Fax:

312 527 855

E-mail:

obec.turany@centrum.cz

WWW: www.obecturanyuslaneho.cz

IČO:

00234222

Číslo účtu:

9723141/0100

Statistické údaje

Počet částí:

Tuřany, Byseň

Katastrální výměra

365,5 ha

Nadmořská výška:

332 m n. m.

Počet obyvatel:

k 7. 5. 2013 - 566, z toho:  muži 274,  ženy 292 

Počty domů v obci : Tuřany 176     Byseň 22

Pošta:

ano  PSČ: 273 79

Zdravotnické zařízení:

ne (Slaný, Kladno)

Policie:

ne (Slaný, Kladno)

Škola:

mateřská škola - ano 25 dětí  
základní škola málotřídní 1. – 5. ročník, 70 žáků

Vodovod:

ano - všechny části připojeny

Plynofikace:

ne

Kanalizace (ČOV):

Tuřany ano, Byseň ne

 Důležité zákony

Řešení životních situací

Krizové situace a jejich řešení

Jak se zachovat v krizových situacích v případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí? Kde najít důležité kontaktní telefony a spojení? Zde jsou následující dokumenty:

Ochrana člověka za mimořádných situací
Podle ustanovení Ústavního zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, který nabyl účinnosti dne 29. 5. 1998, je základní povinností státu kromě jiného i ochrana životů, zdraví a majetkových hodnot. V případě živelných pohrom, ekologických nebo průmyslových havárií, nehod nebo jiného nebezpečí, které ve značném rozsahu ohrožují životy, zdraví nebo majetkové hodnoty, vyhlašuje vláda nouzový stav pro omezené nebo pro celé území státu.

Varovné signály a chování po jejich vyhlášení
K varování obyvatelstva je od roku 2002 zaveden pouze jeden varovný signál "Všeobecná výstraha" a signál požární poplach.

Varovný signál "Všeobecná výstraha"
Je vyhlašován kolísavým tónem sirény po dobu 140 vteřin. Při vyhlášení tohoto signálu je třeba se okamžitě ukrýt v nejbližší budově a sledovat zprávy rozhlasu a televize a řídit se vydanými pokyny.
Když uslyšíte sirénu (nejde-li jednoznačně o povodeň nebo akustickou zkoušku sirén), co nejrychleji se ukryjte kdekoliv to bude možné. V prvním okamžiku plně postačí k ochraně života zděná budova, kterou lze uzavřít (např. výrobní závod, úřad, kanceláře, obchody, veřejné budovy i soukromé domy). Děti, které jsou ve škole, je nutné ponechat ve škole a neposílat je domů. Škola se o zajištění jejich bezpečí na nezbytnou dobu postará a sdělí jim, co mají dělat dál. V budově musíte zavřít dveře a okna kvůli bezpečnosti osob uvnitř.
Pokud zazní siréna (nejde-li jednoznačně o povodeň nebo akustickou zkoušku sirén), provedeme tři základní kroky vedoucí k záchraně::
• neprodleně se ukryjeme
• zavřeme okna i dveře
• zapneme rádio a televizi

Evakuační zavazadlo
Evakuační zavazadlo se připravuje pro případ opuštění bytu v důsledku vzniku mimořádné situace nebo nařízené evakuace.
Jako evakuační zavazadlo poslouží každé běžné cestovní zavazadlo. Do něho si připravte základní potraviny (konzervy, dobře zabalený chléb a pitnou vodu), předměty denní potřeby, jídelní misku a příbor. Nezapomeňte na osobní doklady, peníze, pojistné smlouvy. Vezměte si s sebou i přenosné rádio, toaletní a hygienické potřeby, léky, svítilnu, náhradní prádlo, obuv, spací pytel, přikrývku. Zavazadlo označte visačkou s Vaším jménem a adresou.

Prostředky individuální ochrany
Jsou zabezpečovány pouze pro vybrané kategorie obyvatelstva (děti do 18 let, osoby ve zdravotnických a sociálních zařízeních a osoby, které zabezpečují jejich doprovod a ošetřování). Jelikož jsou tyto prostředky určeny pouze pro řešení válečných událostí, jsou tyto prostředky uloženy v centrálních skladech HZS Zlínského kraje. V případě rozhodnutí vlády bude proveden jejich výdej podle zpracovaných plánů.
Pro ostatní obyvatelstvo jsou vytvořeny podmínky pro možné zakoupení těchto prostředků u výrobce.

Prostředky improvizované ochrany povrchu těla a dýchacích orgánů
K ochraně dýchacích orgánů použijeme navlhčené roušky, zhotovené z kapesníků, ručníků apod. Hlavu chráníme čepicí, kloboukem, šálou tak, aby vlasy byly úplně zakryty a pokrývka chránila též čelo, uši a krk. Oči chraňme brýlemi (lyžařské, motoristické), ruce chraňme rukavicemi. K improvizované ochraně těla poslouží oblek, kombinéza, plášť nebo pláštěnka.

Zásady pro opuštění bytu v případě evakuace
Před opuštěním bytu uhaste otevřený oheň v topidlech, vypněte elektrické spotřebiče (mimo ledniček a mrazniček), uzavřete přívod vody a plynu, vezměte evakuační zavazadlo, uzamkněte byt, na dveře dejte oznámení, že jste byt opustili a dostavte se na určené místo k evakuaci. Vždy je potřebné se přesvědčit, zda i sousedé vědí, že mají opustit byt. Nezapomeňte dětem vložit do kapsy oděvu cedulku se jménem a adresou. Kočky a psy si vezměte s sebou.

Důležitá telefonní čísla tísňového volání
služebna číslo
Operační středisko IZS 112
Hasičský záchranný sbor 150
Zdravotnická záchranná služba 155
Policie ČR 158

Odkazy na návody na řešení různých životních situací na úřadech

Ztratili jste občanský průkaz? Nevíte, kde a jak nahlásit změnu trvalého bydliště?
V uvedených seznamech jsou odkazy na stránky, na kterých jsou popsány návody, jak v těchto případech postupovat.
(Odkazy na stránky Ministerstva vnitra ČR nebo Portál veřejné správy)

Základní odkazy s návody řešení situací na úřadech