úřední e-deska

náš znak

naše logo

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
kontakty
zastupitelstvo
povinné informace
úřední hodiny
knihovna
dokumenty
GDPR
územní plán
Tuřanský měsíčník
školství
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

fotogalerie

Mikulášská show

Rozsvěcení vánočního stromu

Posvícení

Pouť

Máje

Den dětí
 

 

knihovna

 úterý 15,00 - 18,00

Knihovna je otevřena pro děti i dospělé.
Čtenáři si mohou vybírat knihy z volně přístupného fondu, který obsahuje různé literární žánry (historické romány, romány pro ženy, thrillery, sci –fi, poezie, naučná literatura ad.).

Plán pro rok 2015
• částečná obnova knihovního fondu pro děti i dospělé
• formou výměnného fondu zprostředkovat občanům tituly z rozmanitých literárních žánrů
• možnost využití vysokorychlostního internetu při návštěvě knihovny
• zpřístupnit knihovnu v rámci výuky místní ZŠ, beseda se zaměstnancem knihovny

Zajímavé odkazy :
www.celeceskoctedetem.cz 
www.citarny.cz (propagují dobré knihy pro všechny věkové kategorie)
www.iliteratura.cz (podává zpravodajství o literatuře z celého světa)
www.ptejteseknihovny.cz (do 48 hodin zodpoví všechny vaše otázky, síly spojí všechny české knihovny)
www.neoluxor.cz (palác knih v Praze)
www.nocsandersenem.cz
(do této mezinárodní akce je zapojena i místní ZŠ)