úřední e-deska

náš znak

naše logo

menu

úvodní stránka
historie obce
současnost obce
kontakty
zastupitelstvo
povinné informace
úřední hodiny
knihovna
dokumenty
GDPR
územní plán
Tuřanský měsíčník
školství
fotogalerie
registr oznámení
e-podatelna
autor stránek

fotogalerie

Mikulášská show

Rozsvěcení vánočního stromu

Posvícení

Pouť

Máje

Den dětí
 

 

historie obce


První písemná zmínka o Tuřanech je z r.1115, kdy tu měl nějaké zboží kladrubský klášter. Ve 2. pol. 14. století se vedle řádu církevního objevují také majitelé světští. k r. 1405 se jmenuje jediný známý vladyka nebo zeman, panoše Jan, syn Bohuše z Tuřan. Na konci husitských válek připadly Tuřany Jindřichu Hořešovci z Libušína. Po něm je držel Zdislav, jinak Václav Hořešovec, který zde vystavěl „tvrz novou“ a od r.1523 se z Tuřan také psal. Na počátku 17. století drželi Tuřany Pětipesští z Chyš a Egerberka a to až do pobělohorských konfiskací. R.1623 koupil konfiskované Tuřany Jaroslav Bořita z Martinic a připojil je k panství Smečno. Ves, po třicetileté válce úplně zničená, byla znovu vystavěna na příkaz Jiřího Adama, hraběte z Martinic r.1696 a pod panstvím Smečno zůstala již natrvalo.

Spádová ves Byseň je poprvé doložena r.1316, kdy se tu připomíná Petr z Bysně. Byseňští vladykové drželi zdejší dvůr a část vsi i po dobu husitských bouří. Ve 2.pol.15.století získali ke svému zboží ves Malíkovice a od té doby se psali Malíkovští z Bysně.R.1845 postoupil Petr Malíkovský z Bysně svá práva a část statku v Bysni Janu Selnickému z Cítova a jeho manželce Anně z Bysně. Část vsi s dílem pusté tvrze držel v té době majitel Tuřan Zdislav. R.1588 prodal Jindřich Selmický tvrz Byseň se vsí a dvorem Václavu Pětipesskému z Chyš a Egerberka. Ten r.1601 přikoupil také Tuřany a od té doby se historie obou vsí odvíjela společně.

Velký rozvoj Tuřan znamenaly nálezy uhlí v blízkém okolí a také vybudování nové karlovarské silnice r.1815.


Internetové stránky o historii Tuřan -
www.historieturan.estranky.cz